Blog

Terapia Neuralna – informacje praktyczne
Terapia Neuralna – informacje praktyczne

Co to jest terapia neuralna?

Terapia neuralna to sposób leczenia poprzez wpływ na układ nerwowy ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego wegetatywnego.
Funkcje wszystkich tkanek i narządów naszego organizmu są regulowane za pośrednictwem
włókien nerwowych w nich zawartych, które łączą się między sobą tworząc sieć oraz z centralnym układem nerwowym. Układ nerwowy to jeden z elementów komunikacji między tkankami, narządami, emocjami i myślami będącymi integralną częścią naszej człowieczej istoty.
Terapia neuralna stara się zneutralizować podrażnienia, które wpływały na układ nerwowy w ciągu całego życia danej osoby, w taki sposób, aby odzyskał on zdolność do regulacji funkcji organizmu w szerokim zakresie i według własnych praw.

Na czym polega terapia neuralna?

Kiedy jakieś włókno nerwowe jest podrażnione, może zmieniać lub zaburzać impulsy, które przewodzi, wobec czego normalny bodziec może stać się patologicznym. Także samo podrażnienie na przebiegu włókna nerwowego może wytwarzać patologiczne impulsy, wpływając w ten sposób na całą sieć układu nerwowego i jakość przesyłanych w niej informacji. W ten sposób ulegają zaburzeniu nie tylko tkanki zależące bezpośrednio od tego podrażnionego włókna nerwowego, ale też może to dotyczyć innych tkanek lub narządów, nawet odległych od miejsca podrażnienia, które z jakiegoś powodu są bardziej wrażliwe.
Czynnikami podrażniającymi układ nerwowy mogą być na przykład infekcje, zarówno ostre, jak i przewlekłe, a zwłaszcza powtarzające się, blizny, przewlekłe stany zapalne, substancje toksyczne, traumatyczne przeżycia, stres czy też problemy z zębami…
Podstawowym narzędziem służącym zlokalizowaniu prawdopodobnych ognisk podrażnień w układzie nerwowym jest historia życia pacjenta.
Terapia neuralna ma na celu zneutralizowanie tych podrażnień w taki sposób, aby układ nerwowy odzyskał swoje funkcje regulacyjne i dzięki temu organizm odzyskał swoje naturalne mechanizmy samouzdrawiania.

Dla kogo jest wskazana terapia neuralna?

Najczęstszymi przyczynami konsultacji są bóle kostno-stawowe przewlekłe lub ostre, bóle mięśniowe i ścięgien, migreny i bóle głowy, alergie, astma i inne zaburzenia układu oddechowego, łuszczyca i inne problemy skórne, powtarzające się infekcje, problemy ginekologiczne oraz układu moczowo-płciowego, neuralgie i depresja.
Każda osoba, również dzieci i kobiety w ciąży, mogą być leczone za pomocą terapii neuralnej, niezależnie od choroby na którą cierpią.
Przeciwwskazaniem do stosowania tej terapii jest uczulenie na prokainę i/lub lignocainę, co zdarza się bardzo rzadko.
Osobom przyjmującym leki przeciwkrzepliwe można wykonać tylko iniekcje powierzchowne, które często są wystarczające.

W jaki sposób działa terapia neuralna?

Badania naukowe wykazały, że podanie środków znieczulających miejscowo w niskich stężeniach może neutralizować ogniska podrażnienia w tkance nerwowej za pomocą repolaryzacji potencjału elektrycznego i stabilizacji błony komórkowej w komórkach układu nerwowego.
W terapii neuralnej do iniekcji używamy przede wszystkim prokainy, zamiennie stosujemy lignokainę.
Należy podkreślić, że efekt działania iniekcji nie wynika ze znieczulenia, jako że środek znieczulający wstrzykujemy w niewielkich ilościach i w niskim stężeniu, i często zastrzyk wykonujemy w miejscu odległym od bolącego. Poza tym, prokaina jest metabolizowana w surowicy krwi w ciągu kilku minut.
Najważniejszą kwestią jest miejsce podania środka znieczulającego. Tylko wtedy uzyskamy pożądany efekt, jeżeli dokonamy wstrzyknięć w miejscach podrażnionych lub w konkretnych punktach układu nerwowego, które mają bezpośredni związek z chorobą. Z tego powodu tak ważna jest historia życia pacjenta i jego zbadanie przy pomocy wszystkich zmysłów.

Konsultacje

Podczas pierwszej wizyty, która trwa około 1 godziny, większość czasu przeznacza się na zebranie dokładnego wywiadu na temat historii życia pacjenta i rozpoczyna się leczenie.
Wizyty kontrolne ustala się co 2-4 tygodnie w taki sposób, aby dać czas na pojawienie się zmian w organizmie i móc obserwować czas ich trwania.
W przypadku pogorszenia, braku poprawy lub poprawy krótkotrwałej zaleca się kontakt z terapeutą w celu ustalenia wcześniejszej wizyty.
Często, zwłaszcza u dzieci, potrzeba zaplanować od 2 do 4 sesji i ewentualnie powtarzać terapię w przypadku nawrotu objawów, które były przyczyną konsultacji lub też pojawienia się innych dolegliwości, nowych bądź wcześniej przebytych.

Typy reakcji

Często występuje szybka odpowiedź na zaaplikowane leczenie. Większość pacjentów czuje się zrelaksowana i odprężona po iniekcjach, mimo to niektóre osoby czują się wyczerpane i bardzo zmęczone do kilku dni po terapii, co prawdopodobnie jest związane ze zmianami zachodzącymi w ich organizmach. Generalnie oceniamy te reakcje jako pozytywne.
Niektóre osoby po zastosowaniu terapii neuralnej czują się szczególnie witalne i pełne energii. Nie należą do rzadkości przypadki poprawy już po pierwszej sesji.
W niektórych przypadkach występuje początkowe pogorszenie objawów, które zazwyczaj samo ustępuje w przeciągu kilku dni. Należy wtedy pić wystarczająco dużo wody i zastosować dietę oczyszczającą, aby wspomóc organizm w drenowaniu tkanek z zalegających zbędnych substancji. W zależności od przebiegu reakcji ocenia się, czy był to tzw. kryzys ozdrowieńczy.
Nieczęsto, ale może wystąpić odczyn zapalny lub bolesność w miejscu wkłucia. W takich przypadkach zaleca się zastosowanie ciepłych okładów, jako że rozszerzają naczynia krwionośne i rozluźniają tkanki.