Integrum czyli…

  • medycyna holistyczna, integracyjna, która widzi człowieka jako całość: ciało, myśli, emocje, dieta, aktywność fizyczna, ale także jego relacje z otoczeniem i oczekiwania…
  • to zarazem chęć połączenia mądrości i wielowiekowego doświadczenia medycyny tradycyjnej z najnowszymi odkryciami współczesnej nauki aby wspomóc pacjenta w skutecznym usuwaniu przyczyn jego problemów jednocześnie nie szkodząc
  • to świadomość, że człowiek jako całość to o wiele więcej niż suma jego poszczególnych części

Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury.

Hipokrates

Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.

Hipokrates

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Albert Einstein

Ostatnio na blogu